Nowe regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w Europie:


Dyrektywa NIS2 W ostatnich latach w Europie odnotowujemy gwałtowny wzrost liczby cyberataków, w tym phishingu, złośliwego oprogramowania i ransomware. Ze względu na nasze duże uzależnienie od infrastruktury cyfrowej, zarówno na poziomie biznesowym, jak i osobistym, cyberbezpieczeństwo staje się kluczowym elementem funkcjonowania społeczeństw. W odpowiedzi na te zagrożenia, Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę w sprawie systemów sieciowych i informatycznych, znaną jako NIS2 (2022/0383).

Czym jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 ma na celu rozszerzenie, wzmocnienie i ujednolicenie ram bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Unii Europejskiej. Jest to kluczowy element strategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE, zgodny z priorytetem Komisji Europejskiej dotyczącym dostosowania Europy do ery cyfrowej. Nowe regulacje mają na celu objęcie większej liczby sektorów oraz przedsiębiorstw, w tym średnich i dużych firm, które dotąd mogły nie podlegać takim przepisom.

Kluczowe elementy NIS2 Rozszerzony zakres sektorów:
- Nowa dyrektywa obejmuje więcej sektorów gospodarki, w tym dostawców internetu, energii, wodociągów, banki, instytucje opieki zdrowotnej i przemysł spożywczy.
Odpowiedzialność organów zarządzających:
- Państwa członkowskie muszą zapewnić, że zarządy firm będą mogły być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Zaostrzone wymogi bezpieczeństwa:
- Organizacje muszą wdrożyć podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem i spełniać podstawowe środki bezpieczeństwa cybernetycznego.
Wymogi dotyczące zgłaszania incydentów:
- Nowe przepisy wprowadzają surowsze wymagania dotyczące zgłaszania incydentów oraz wyższe sankcje za ich nieprzestrzeganie.
Klasyfikacja organizacji:
- Firmy są klasyfikowane jako kluczowe lub ważne, co wpływa na stopień monitorowania zgodności z przepisami.

Kogo dotyczy NIS2?

Dyrektywa NIS2 ma zastosowanie do każdej organizacji działającej na terenie UE, która świadczy konsumentom usługi podstawowe. Dotyczy to m.in. dostawców internetu, energii, wodociągów, banków, instytucji opieki zdrowotnej oraz przemysłu spożywczego. Mniejsze przedsiębiorstwa, które nie osiągają rocznego przychodu 10 mln EUR i nie zatrudniają więcej niż 50 osób, mogą być wyłączone z tych przepisów.

Wpływ NIS2 na organizacje

Jeżeli Twoja organizacja zostanie zidentyfikowana jako kluczowa, niespełnienie wymogów NIS2 może skutkować karami do 10 mln EUR lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu. Zarządy firm mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za brak zgodności.

Przygotowanie do NIS2

Formalne zatwierdzenie NIS2 nastąpiło 10 listopada 2022 roku, a państwa członkowskie mają czas do 17 października 2024 roku na pełne wdrożenie przepisów. Firmy powinny już teraz zacząć przygotowania do spełnienia wymogów dyrektywy, co obejmuje m.in. wdrożenie uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA), solidnych ram zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz zmniejszenie powierzchni ataku cyfrowego.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli masz trudności ze spełnieniem wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa i przygotowaniem do NIS2, nasza firma jest gotowa pomóc. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i sieci, posiadamy wiedzę oraz rozwiązania, które pomogą Ci spełnić wymagania dyrektywy. Skontaktuj się z nami, aby dopasować najlepsze rozwiązania dla Twojej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz opiekun handlowy skontaktuje się z Tobą, aby indywidualnie przeanalizować Twoją sytuację i dostosować najlepsze rozwiązanie.

Kliknij i dowiedz się więcej!

Porozmawiaj z naszym konsultantem o nowej dyrektywie NIS2